PROFIL SPOLEČNOSTI

Firma H+V VMD Grygov byla založena v roce 1992.

V této době převzala od Českých drah výrobně montážní dílny, včetně kompletního technického vybavení. Zároveň vzniká nový výrobní program. Společnost se prioritně zaměřila na výrobu zařízení pro předpovrchovou a povrchovou úpravu.

Za dobu své existence si postupně vybudovala své postavení v tomto oboru. Po dodávkách dílčích komponentů do stávajících lakoven a subdodávek pro hlavní dodavatele nových lakoven se stala postupně firma H+V VMD Grygov s.r.o. dodavatelem kompletních pracovišť pro předpovrchovou a povrchovou úpravu. Pro zdokonalení poskytovaných služeb a garancí zákazníkům se vedení společnosti rozhodlo v roce 1998 zavést a certifikovat systém kvality. Certifikat o zavedení a používání systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 byl společnosti vystaven v listopadu roku 2000.

Nyní jsou hlavním výrobním programem:

Veškerá technologická zařízení jsou vyráběna v typové řadě, ale především dle požadavků zákazníka na velikost pracovního prostoru, způsob zavážení zboží a podle místních podmínek.

 

Společnost H+V Grygov v roce 2017 realizuje projekt s názvem: „Pořízení automatického tryskacího zařízení“. V rámci projektu bude pořízeno automatické tryskací zařízení. Nová technologie se bude využívat jednak pro zefektivnění stávající výroby - kvalitní předpovrchové úpravy, jednak pro rozšíření služeb zákazníkům. Projekt je financován za podpory EU.