Tryskání


Jedná se o pracoviště k otryskání zboží po termickém čištění a po obrábění

Pracoviště 1:
Max. Rozměr výrobku:
Výška Šířka Délka
3.000 mm 2.500 mm 2.500 mm

Pracoviště 2:
Max. Rozměr výrobku:
Výška Šířka Délka
4.000 mm 2.500 mm 2.500 mm

Tryskání Tryskání Tryskání
Tryskání Tryskání Tryskání