Tryskání


Jedná se o pracoviště k otryskání zboží po termickém čištění a po obrábění
Max. Rozměr výrobku:

Výška Šířka Délka
3.000 mm 2.500 mm 2.500 mm

Tryskání Tryskání Tryskání
Tryskání Tryskání Tryskání